Gezang 72:2

2
Ontsluit u voor de vorst der ere,
gij, poorten der gerechtigheid!
Ontvangt der legerscharen Here
in zijne midd'laarsmajesteit!
Jezus daalde neder,
maar nu keert Hij weder
in zijn heerlijkheid,
waar Hij voor de zijnen
tot Hij zal verschijnen
bidt, en plaats bereidt.

<- Gezang 71 | Gezang 72 | Gezang 73 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet