Psalmen

<- Gezang 70 | Gezang 71 | Gezang 72 ->

Gezang 71

1
Zingt, zingt blij te moe
en met dank'bre tonen
Jezus glorie toe!
Uit het laagste stof
klink' uws Redders lof,
waar ook mensen wonen.

2
Zingt des Hoogsten Zoon,
ons van God gegeven!
Van zijn hoge troon,
op gena gegrond,
stroomt voor 't wereldrond
eeuwig heil en leven.

3
Die ons bij de hand
door dit moeilijk leven
leidt naar 't vaderland,
en, wie op Hem bouwt,
woord en trouwe houdt
tot in 't eeuwig leven.

4
Ach, ons schamel lied,
vurig aangevangen,
meldt uw liefde niet.
Och, vergeef ons, Heer,
onze dank, onz' eer,
onze lofgezangen.

5
Wat, wat zien w' in 't stof,
Heiland, van uw waarde?
Wat is hier uw lof?
Van 't verlossingswerk,
Jezus, ziet uw Kerk
slechts een stip op aarde.

6
Welk een licht hier schijn',
wat wij heilrijks wensen,
alles, wat wij zijn,
zijn wij U verplicht,
U alleen verplicht,
Redder van de mensen!

7
Ja, U kiest ons hart
eeuwig tot zijn Koning!
Onder vreugd en smart
geld' uw liefd' ons 't meest,
strekk' ons hart uw Geest
eeuwig tot een woning!


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document