Gezang 71

1
Zingt, zingt blij te moe
en met dank'bre tonen
Jezus glorie toe!
Uit het laagste stof
klink' uws Redders lof,
waar ook mensen wonen.

2
Zingt des Hoogsten Zoon,
ons van God gegeven!
Van zijn hoge troon,
op gena gegrond,
stroomt voor 't wereldrond
eeuwig heil en leven.

3
Die ons bij de hand
door dit moeilijk leven
leidt naar 't vaderland,
en, wie op Hem bouwt,
woord en trouwe houdt
tot in 't eeuwig leven.

4
Ach, ons schamel lied,
vurig aangevangen,
meldt uw liefde niet.
Och, vergeef ons, Heer,
onze dank, onz' eer,
onze lofgezangen.

5
Wat, wat zien w' in 't stof,
Heiland, van uw waarde?
Wat is hier uw lof?
Van 't verlossingswerk,
Jezus, ziet uw Kerk
slechts een stip op aarde.

6
Welk een licht hier schijn',
wat wij heilrijks wensen,
alles, wat wij zijn,
zijn wij U verplicht,
U alleen verplicht,
Redder van de mensen!

7
Ja, U kiest ons hart
eeuwig tot zijn Koning!
Onder vreugd en smart
geld' uw liefd' ons 't meest,
strekk' ons hart uw Geest
eeuwig tot een woning!

<- Gezang 70 | Gezang 71 | Gezang 72 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet