Gezang 70:2

2
Zing, Christenschaar, de schoonste stof,
zing Jezus' naam, zing Jezus' lof:
Hij kwam voor ons op aarde.
Hij, uit de hemel neergedaald,
heeft hier voor ons 't rantsoen betaald
van goddelijke waarde.
Al werd deez' aard, door onze schuld,
met smart en angst en vloek vervuld,
al staam'len onze tongen,
hier op deez' aard, waar Jezus leed,
waar Jezus aan Gods eis voldeed,
hier zij zijn lof gezongen.

<- Gezang 69 | Gezang 70 | Gezang 71 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet