Gezang 69

1
Komt, Christ'nen, laat ons Jezus loven,
komt, heffen wij het hart naar boven!
Daar zit de Koning op zijn troon
en spreidt zijn heerlijkheid ten toon.
Voor wie gelooft is daar de schat,
die alle heil in zich bevat.

2
Hij is ons hoofd, wij zijn zijn leden,
al wand'len wij nog hier beneden;
het past ons om van stap tot stap,
in 't land van onze vreemd'lingschap,
vol ernst te volgen in het spoor,
dat Jezus wees: Hij ging ons voor!

3
Wil, Heer, in ons die ijver wekken,
wij voelen ons naar d' aarde trekken.
Maak Gij ons, Jezus, los van d' aard,
trek zelf ons harte hemelwaarts,
schenk ons de Geest, door U beloofd,
leer ons U volgen, Heer en Hoofd!

<- Gezang 68 | Gezang 69 | Gezang 70 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet