Gezang 68

1
Looft de Koning, alle volken!
Looft Hem, die boven lucht en wolken
ten troon stijgt, Hem, Gods eigen Zoon!
Looft uw Heiland, Christenscharen,
ziet Hem voor u ten hemel varen,
u plaats bereiden voor Gods troon!
Verheft zijn majesteit
met diep' eerbiedigheid,
halleluja!
Loof wereldrond
uit enen mond,
loof Jezus Christus, wereldrond!

2
Jezus, Redder onzer zielen,
zie ons aanbiddend nederknielen,
Lam Gods, voor ons op aard' geslacht!
Lof en heerlijkheid en ere,
aanbidding, dank en glorie, Here
word' U voor eeuwig toegebracht!
Na lijden, hoon en spot
wordt heerlijkheid ons lot.
Halleluja!
Gij triumfeert,
want God regeert.
Ja, halleluja! God regeert!

<- Gezang 67 | Gezang 68 | Gezang 69 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet