Gezang 67:2

2
Hij stond gewillig 't leven af,
om onze schuld gans te betalen.
Nu rijst Hij heerlijk uit het graf,
opdat wij, vrij van zond' en straf,
voor eeuwig mochten zegepralen.

<- Gezang 66 | Gezang 67 | Gezang 68 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet