Gezang 65

1
Ja, amen, Jezus is in 't leven!
Zijn grote naam all' eer te geven,
moet nu uw vreugd, o Christen, zijn!
Mijn Heiland, aan het kruis gestorven,
heeft leven uit de dood verworven:
Gods eeuwigheid werd waarlijk mijn.

2
Ja, Jezus leeft, dat voelt ons harte,
als 't Hem gelovig zoekt in smarte:
het graf besluit Hem langer niet!
Hoe meer wij Hem aanbiddend eren
en zijne liefd' in 't hart vermeren,
hoe meer Hij ons zijn gunst gebiedt.

3
Ja, Jezus leeft, veel duizend harten
gevoelden in de bangste smarten
de hoge troost, dat Jezus leeft;
in zware strijd met boezemzonden,
in bange doodstrijd ondervonden
veel duizend harten, dat Hij leeft.

<- Gezang 64 | Gezang 65 | Gezang 66 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet