Gezang 63

1
Komt, heffen wij een lofzang aan:
de Heer is waarlijk opgestaan!
Komt, laten wij niet langer klagen!
De Levensvorst heeft door zijn kracht
de dood beroofd van zijne macht:
de laatste vijand ligt verslagen.

2
Hij, die voor ons zijn leven gaf,
rees zegevierend uit het graf,
Hij heeft voor ons de strijd volstreden,
Nu zijn wij met Hem opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
dat w' eeuwig in zijn dienst besteden.

3
Dat dan geen vrees ons hart beknell',
wij juichen in Immanuël:
Hij kan en zal ons nooit begeven.
Hij is met ons in alle nood,
Hij overwon voor ons de dood,
wij zullen eeuwig met Hem leven!

<- Gezang 62 | Gezang 63 | Gezang 64 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet