Gezang 62

1
Jezus leeft, en wij met Hem:
dood, waar is uw schrik gebleven?
Jezus leeft, en zijne stem
roept ook ons eens weer tot leven,
zal ons eens met eer bekleen:
dit is onze troost alleen!

2
Jezus leeft: Hem is de macht
over 't gans heelal gegeven,
en wij zullen door zijn kracht
Hem gelijken, eeuwig leven.
Zou Gods trouw ooit wank'len? Neen,
dit is onze troost alleen!

3
Jezus leeft, dit is gewis:
waar ons pad ook heen moog' leiden,
zelfs geen macht der duisternis,
niets kan ons van Jezus scheiden.
't Steunen op zijn mogendhe'en:
dit is onze troost alleen!

4
Jezus leeft, nu is de dood
ons een ingang tot het leven.
Welk een rust in stervensnood
zal dit woord ons harte geven.
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!

<- Gezang 61 | Gezang 62 | Gezang 63 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet