Psalmen

Gezang 60

1
Bij 't krieken van de dageraad
mijn Heiland en mijn Heer opstaat;
verdreven is der zonden nacht,
licht, heil en leven weergebracht.
Halleluja!

2
Aan 't kruis kiest Christus voor de nood
van heel het mensenvolk de dood;
hoe uit de dood Hij zich bevrijdt,
dat blijft de mens verborgenheid.
Halleluja!

3
Eens wordt mij Christus' heerlijkheid
in klare vreugd ten toon gespreid;
ik zie, hoe al wat hem weerstond,
in 't diepst der hel zijn oordeel vond.
Halleluja!

4
Wat ben ik droef, nu Christus leeft,
die mij zichzelf uit liefde geeft?
Zo heel de wereld mij ontviel,
des Heilands geest woont in mijn ziel.
Halleluja!

5
O sterke held, voor deze troost
dankt U de wereld onverpoosd.
U prijst wat wankelt door de tijd,
nu en in alle eeuwigheid.
Halleluja!

<- Gezang 59 | Gezang 60 | Gezang 61 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet