Psalmen

<- Gezang 58 | Gezang 59 | Gezang 60 ->

Gezang 59

1
Verschenen is de zaal'ge dag,
waarop ons lied niet zwijgen mag,
want Jezus Christus overwint,
die de verslagen vijand bindt,
Halleluja!

2
De oude machten, zond' en dood,
de helse jammer, angst en nood
heeft Christus van hun kracht ontdaan,
nu Hij uit 't graf is opgestaan.
Halleluja!

3
Hij nam de dood zijn buit weer af,
het leven eindigt niet in 't graf,
want Christus overwon met macht
en heeft het leven weergebracht.
Halleluja!

4
Nu willen wij verheugd te saam,
een loflied zingen in Uw naam,
U prijzen, Heer, ten allen tijd',
daar G' ons ten heil verrezen zijt.
Halleluja!


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document