Gezang 57

1
Christus is opgestanden
uit de doodse banden!
Daarom willen wij vrolijk zijn:
Christus zal onze trooster zijn.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

2
Zijn wij op aard' gevangen,
Hij is ons verlangen.
Zijn kruis moeten wij dragen gaan,
zullen w' in zijn behagen staan.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

3
Christus heeft zeer geleden,
heeft voor ons gestreden.
Hij, die de vijand overwon,
Hij is het, die de dood verslond.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

4
Christus is neergestegen,
heeft de macht verkregen.
Hij is ons aller medicijn:
Hij wil onze verlosser zijn.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

5
Christus is nu verrezen,
laat ons vrolijk wezen!
De dood verloor zijn heerschappij,
Christus maakt ons van banden vrij.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

<- Gezang 56 | Gezang 57 | Gezang 58 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet