Gezang 55

1
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
De strijd volbracht, de prijs behaald,
De Vorst des levens zegepraalt!
Komt, nu verheugd de lof betaald!
Halleluja!

2
Het rijk des doods heerst nu niet meer,
want Jezus daalde daar in neer!
Handklapt en psalmzingt tot zijn eer,
Halleluja!

3
Ten derden dage opgestaan,
met hemelschoonheid aangedaan!
stemt nu de luide lofzang aan,
Halleluja!

4
De mond des grafs is toegedaan,
des hemels hallen openstaan!
Zingt nu verheugd Gods wonderdaan,
Halleluja!

<- Gezang 54 | Gezang 55 | Gezang 56 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet