Psalmen

<- Gezang 53 | Gezang 54 | Gezang 55 ->

Gezang 54

1
De dageraad met rode glans
verlicht de hoge hemeltrans.
De wereld zingt een vreugdezang,
de hel beweent haar ondergang.

2
Want Christus, d' allersterkste held,
heeft nu de macht des doods geveld,
de hel verwonnen voor altijd,
d' onzaal'gen van hun boei bevrijd.

3
Die men door steen besloten dacht,
bewaakt door der soldaten wacht,
verrijst in glorie, machtig, groot,
als overwinnaar uit de dood.

4
Nu wijkt de klacht, 't verdriet zo fel,
nu vluchten vrees en angst der hel.
Een stralend' engel kondigt aan:
"De Heer is waarlijk opgestaan!"


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document