Gezang 47

1
Aan des Heren kruis te denken,
aan dat kruis uw hart te schenken,
zij u, Christen, heil'ge plicht!
Wie 't eerbiedig wil beschouwen
en het aanneemt in vertrouwen,
telt all' ijdelheden licht.

2
Zij het avond, zij het morgen,
zij het werken, zij het zorgen,
zij het vreugde, zij het pijn,
laat in stilt' en eenzaamheden,
in 't rumoer van 's werelds steden
't kruis steeds in uw harte zijn!

3
In des levens bange stonden,
bij der ziele diepste wonden,
is daar feillooz' artsenij;
als gij nergens hulp kunt vinden,
als u enge banden binden,
maakt des Heren kruis u vrij.

4
Ja, o Heer, aan U te denken
en aan U mijn hart te schenken,
hoger roeping is er niet!
Mag ik U maar bij mij weten,
nooit uw lichtend kruis vergeten,
tot mijn uiterst' uur vervliet.

<- Gezang 46 | Gezang 47 | Gezang 48 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet