Gezang 44

1
Met de tranen in haar ogen
stond de moeder diep bewogen,
bij het kruis, dat Jezus droeg.
Ach, hoe vrees'lijk was haar smarte,
toen het zwaard ging door haar harte,
en de wreedste wonden sloeg!

2
Hoe bedrukt, hoe neergeslagen
moest die zegenrijke klagen
om haar Zoon, de Zone Gods!
Ach, hoe streed zij, ach hoe kreet zij,
en wat zielenpijnen leed zij:
't kruis droeg al haar roem en trots!

3
Met u plenge, met u menge
ik de tranen, die ik brenge
aan uw Zoon, mijn leven lang.
'k Wil met u mij hier verenen,
met u stenen, met u wenen,
dat ik ook uw deel ontvang'.

4
Dat het kruis mijn heil bewerke,
Jezus' dood mij krachtig sterke,
dat Hij mij gena bewijz'!
En als 't lichaam eens zal sterven,
moog mijn ziel het leven erven,
en de vreugd van 't Paradijs!

<- Gezang 43 | Gezang 44 | Gezang 45 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet