Gezang 304

1
Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat, men meent, hij zal
't schier overwinnen al:
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

2
Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t' zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewrocht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht!

<- Gezang 303 | Gezang 304 | Gezang 305 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet