Gezang 303

1
O Heer, die daar des hemels tente spreidt,
en wat op aard is, hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kunt maken stille,
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog,
die ons in angst en nood,
verlossen kondt,
tot aller stond,
ja zelfs ook van den dood.

2
Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat u 't harte raakt!
Looft God den Heer met zingen en met spelen,
en roept vrij uit tesaam met luider kelen:
"Hadd' ons de Heer,
- Hem zij al d' eer -
alzo niet bijgestaan,
wij waren lang
- ons was zo bang -
al in den druk vergaan!"

<- Gezang 302 | Gezang 303 | Gezang 304 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet