Gezang 30:2

2
Deze zon verdwijnt niet weder,
zij straalt steeds nieuw op 't mensdom neder,
dat zonder haar verkwijnen zou.
Waarheid straalt voor alle volken,
haar glans verdrijft de donk're wolken
van zond' en dwaling, wee en rouw.
Gij, volken, neemt Hem aan,
Hij wijst de rechte baan.
Halleluja!
Maakt u bereid!
Uw Heiland leidt
u tot zijn eeuw'ge heerlijkheid.

<- Gezang 29 | Gezang 30 | Gezang 31 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet