Gezang 30

1
D' aarde was in nacht verzonken,
maar 't scheppingswoord heeft weer geklonken
en 't licht ontstroomd' aan 's Vaders troon.
Christus kwam, Gods Eengeboorne,
Hij zoekt en zaligt al 't verloorne,
Gods Zoon verschijnt als 's mensen Zoon!
Hij heeft in onzen nacht
het licht des heils gebracht.
Halleluja,
ontwaakt, ontwaakt,
want Hij genaakt,
die zondaars eeuwig zalig maakt.

2
Deze zon verdwijnt niet weder,
zij straalt steeds nieuw op 't mensdom neder,
dat zonder haar verkwijnen zou.
Waarheid straalt voor alle volken,
haar glans verdrijft de donk're wolken
van zond' en dwaling, wee en rouw.
Gij, volken, neemt Hem aan,
Hij wijst de rechte baan.
Halleluja!
Maakt u bereid!
Uw Heiland leidt
u tot zijn eeuw'ge heerlijkheid.

<- Gezang 29 | Gezang 30 | Gezang 31 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet