Gezang 296:5

5
Alzo was 't en alzo zij 't,
ieders hart zegg': "Amen!"
Dank en eer zij God gewijd,
stemt in 't loflied samen!
Smaakt met lust,
sluit met rust
dag en jaar en leven,
u door God gegeven.

<- Gezang 295 | Gezang 296 | Gezang 297 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet