Gezang 295:2

2
Ja, ook uw liefd', o God van zegen,
is eeuwig, wijl Gij liefde zijt!
Gij leidt ons op de rechte wegen,
Gij sterkt ons in de goede strijd!
Als w' in de geest al 't heil verzaam'len,
dat G' in een enkel jaar ons schenkt,
dan buigen w' ons in 't stof en staam'len:
"Wie zijn wij, Heer, dat G' ons gedenkt?"

<- Gezang 294 | Gezang 295 | Gezang 296 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet