Gezang 294

1
Een jaar zinkt in der tijden nacht.
Zijn laatste stond, o Vader,
heeft hier uw kind'ren saamgebracht,
zij treden dankend nader.
Verga ook alles met de tijd,
wij weten dat Gij eeuwig zijt,
Gij, aller levensader!

2
Neem aan ons staam'lend dankgebed!
Waar w' in 't verleden staren,
hebt Gij behoed, gesterkt, gered
uit lijden en gevaren.
Waar 't oog niets zag dan leed en nood,
waart Gij het, die ons uitkomst boodt
en zeeg'nend woudt bewaren.

3
Wij voelen in deez' avond weer
ons tot U heen gedreven;
zou alles ons ontzinken, Heer,
Gij zult ons niet begeven,
Gij, die ons troost en sterkt en laaft,
die uwen eigen Zoon ons gaaft
voor dit en 't eeuwig leven!

<- Gezang 293 | Gezang 294 | Gezang 295 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet