Gezang 29

1
Heft aan, heft aan een luiden zang,
Dat al wat leeft het hoore!
Laat blij het lied door groot en klein
Op dezen dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren!

2
Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon:
Een houten krib, ziedaar zijn troon,
Een stal, ziedaar zijn woning!

3
Heft aan, het hart vol dank en lof,
Laat aard’ en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
Die aard en hemel blijdschap geeft,
Want Jezus is geboren!

<- Gezang 28 | Gezang 29 | Gezang 30 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet