Gezang 278

1
Gezegend is de middagtijd,
die door aanbidding wordt gewijd,
als 't hart, nu 't werk een poze rust,
zich van Gods liefde wordt bewust.

2
O Heil'ge Geest, o hemelmacht,
mijn bron, mijn stroom, mijn levenskracht,
wek in mij nieuwe werklust weer,
dat ik gesterkt ten arbeid keer'!

3
Zie op ten hemel, waar de zon
sinds zij haar snelle loop begon,
haar weg ten halve reeds volbracht,
in 't spoor gehouden door Gods macht.

4
Sinds zij in 't oost is opgegaan,
werd reeds zoveel door ons misdaan.
Maak, Heer, door liefdes overvloed
het eind van deze dag nog goed!

5
Verlicht ons pad door uw gena,
hetzij het op- of neerwaarts ga;
en geef, dat eenmaal 't westen straalt,
als onze laatste avond daalt!

<- Gezang 277 | Gezang 278 | Gezang 279 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet