Gezang 277

1
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

3
Als onze geest nauwlettend wikt,
of naar Gods wil zich alles schikt,
schenkt Hij zijn schatten zonder tal,
dat 't offer nooit ontbreken zal.

4
De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

5
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

<- Gezang 276 | Gezang 277 | Gezang 278 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet