Gezang 276

1
In 't oosten klaar laat blozen
de dageraad
de liefelijke rozen
van haar gelaat.

2
O helle morgensterre,
Gods eeuw'ge Zoon,
schiet op ons hart van verre
uw stralen schoon!

3
Vermeer tot uwen love
het kranke licht
van onze klein gelove
en toeverzicht.

4
Maak wakker onze leden
en traag gemoed,
om vlijtig te betreden
uw paden goed.

5
Totdat wij eens in waarheid,
verheven hoog,
aanschouwen uwe klaarheid,
van oog tot oog!

<- Gezang 275 | Gezang 276 | Gezang 277 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet