Gezang 273:1

1
Onz' eerste toon vermeld' uw eer,
o driewerf heilig God en Heer,
die zetelt in den hogen!
Het offer onzer dankbaarheid,
door uw gemeent' U toebereid,
zij kost'lijk in uw ogen!
Dit huis werd U ter eer gesticht,
opdat G' er met uw liefd' en licht
zoudt wonen in ons midden.
Zie, Vader, hier uw kind'ren saam,
wij wijden 't huis aan uwe naam,
wij juichen en aanbidden.

<- Gezang 272 | Gezang 273 | Gezang 274 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet