Gezang 272

1
d' Allerhoogste zij geprezen,
in dit huis en overal!
d' Eer des Vaders, Zoons en Geestes
meld' ons dankbaar lofgeschal:
Hem zij 't lied der eer gezongen,
't lied, dat eeuwig klinken zal!

2
Heil'ge Geest, daal op ons bidden
in dit U gewijd gebouw.
Dat het oog van uw genade
d' offers van uw volk aanschouw',
en ons allen blijv' geleiden,
die hier hopen op uw trouw.

3
Maak, o God, het heil ons waardig,
in uw tempel afgebeen.
Geef ons eeuwig met uw heil'gen
't vol genot dier zaligheen.
Doe ons eens het oord der ruste,
't heilig Eden binnentreen!

<- Gezang 271 | Gezang 272 | Gezang 273 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet