Gezang 271

1
God des vredes, heil en vrede
heeft uw woord nu toebereid
aan dit huis, met dank en bede
tot uw dienst thans ingewijd.
Hier ook wilt Gij zeker wonen
onder 't loflied, dat er rijst,
om uw heerlijkheid te tonen
aan de schare, die U prijst.

2
Zie de woning, hier verrezen
en door mensen opgericht,
laat haar een der zalen wezen
van de tempel, die Gij sticht!
Heeft in Isrels tempelhoven
eens uw heerlijkheid gewoond,
zend ook hier de Geest van boven,
die ons uw genade toont!

<- Gezang 270 | Gezang 271 | Gezang 272 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet