Gezang 270

1
Roemt 's Vaders welbehagen
geeft Jezus lof en eer:
daar is de kroon der dagen,
de dag des Heren weer!
Stemt met de hemelkoren
het heilig feestlied in:
ook wij, ook wij behoren
tot 's Vaders huisgezin.

2
Rust hier, gij blijden, droeven,
met al uw vreugd' en kruis!
Waar kan men beter toeven
dan in des Heren huis?
O zegen, Heer, ons allen,
schoon ook uw gunst ontwaard,
woon bij de duizendtallen,
in uwe naam vergaard.

3
Wees in de stille woning,
waar d' arme kranke klaagt
en U als Hemelkoning
om uw ontferming vraagt.
Geef rust aan alle harten,
met bange zorg vervuld,
gekweld door bitt're smarten,
gebogen onder schuld.

4
Wil uit ons midden weren
de zond' en wereldlust;
geen vreugd, als w' U ontberen!
Maak ons in U gerust.
Doe ons reeds hier, bij 't zwerven
zo vol vermoeienis,
de eeuw'ge sabbat erven,
die onverstoorbaar is.

KERKINWIJDING:

<- Gezang 269 | Gezang 270 | Gezang 271 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet