Gezang 268

1
Dat w' U deez' dag, o Jezus, wijden,
en vieren, in de geest verblijd,
de dag, waarop na al uw lijden
Gij uit het graf verrezen zijt.
Laat ons uw eer alleen bedoelen,
uw eer, die al ons leven is;
dan zullen w' in ons hart gevoelen
de kracht van uw verrijzenis.

2
Hier zullen wij ons met uw vrinden,
die voor uw godd'lijk aanzicht staan,
door liefd' en door geloof verbinden,
vermelden uwe liefdedaan.
Hier, waar uw heil'gen zich verzaam'len,
hier zingen w' U ons need'rig lied;
al kunnen wij uw lof maar staam'len,
't ootmoedig hart versmaadt Gij niet.

3
Hier danken w' U met al uw leden,
hier wordt uw liefdestem gehoord.
Hier zenden w' in uw naam gebeden
tot Hem, die ons als Vader hoort.
Zend uwe Geest nu in ons midden,
verlicht, vertroost ons hart, o Heer!
Dan zal ons zingen, horen, bidden
geheiligd wezen tot uw eer!

<- Gezang 267 | Gezang 268 | Gezang 269 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet