Gezang 264:5

5
Welzalig 't huis, dat rijk met vreugd gezegend,
U niet vergeet, maar zich in U verblijdt.
Welzalig 't huis, door ziekt' en smart bejegend,
als Gij, o Heer, daar Arts en Trooster zijt.
Dan zullen w' eens aan d' avond van ons leven
ontslapen in 't vertrouwen op uw kruis,
en 't aardse huis, ons hier ter woon gegeven,
verwiss'len met Gods heerlijk Vaderhuis.

ZONDAG:

<- Gezang 263 | Gezang 264 | Gezang 265 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet