Psalmen

Gezang 258

1
Wij naderen tot ene troon,
als 't kroost van ene Vader,
door ene Geest te gader,
tot ene God door zijne Zoon,
die eens voor aller schuld
Gods eisen heeft vervuld.

2
Als een van ziel, als een van zin,
die ene roeping voelen
en ene zaak bedoelen,
verbinden w' ons in broedermin,
zodat w' in vreugd en pijn
elkander alles zijn.

3
Komt, wandelaars op 't zelfde spoor,
wij reizen met elkander,
wij helpen d' een de ander.
Een vriend, een leidsman gaat ons voor:
in Hem en door zijn kracht
alleen maakt eendracht macht.

4
Komt, sterken wij die liefdeband!
Een strijd is 't, die wij strijden,
een lijden, dat wij lijden,
op onze reis naar 't vaderland,
waar Hij ons binnenleidt,
een tot in eeuwigheid.

5
Gij, Jezus, die ons saam verbindt,
wil zelf die band versterken,
laat liefde liefde werken.
Dat, waar ons ooit de wereld vind',
zij uwe naam ter eer
van ons ook liefde leer'.

<- Gezang 257 | Gezang 258 | Gezang 259 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet