Psalmen

Gezang 255

1
Laat ons, Heer, uw dood gedenken,
't leven vinden in uw dood;
wil ons licht en toegang schenken!
Laat ons uwe dood gedenken,
't leven vinden in uw dood,
aan de dis, bij wijn en brood.

2
Waarheen zouden wij ons wenden,
riep Gij ons, o Heiland, niet,
zo vol noden en ellenden!
Waarheen zouden wij ons wenden,
wisten wij, o Heiland, niet,
dat G' op zondaars nederziet!

3
Vol van schulden en van zonden
komen wij, met waar berouw,
Gij hebt ons rantsoen gevonden:
vol van schulden en van zonden
komen wij, met waar berouw,
op uw woord! Gij zijt getrouw!

4
IJdel was, o Heer, ons pogen,
steunden wij op eigen kracht,
maar uw eind'loos alvermogen
ondersteunt het zwakke pogen,
helpt en sterkt de kleine kracht
van de ziel, die U verwacht.

5
U te loven, U te danken,
steeds te leven tot uw eer,
met oprechte vreugdeklanken
U te loven, U te danken,
steeds te leven tot uw eer,
zij nu onze vreugd', o Heer!

<- Gezang 254 | Gezang 255 | Gezang 256 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet