Gezang 252

1
Broeders, komt, de Heiland noodt!
Laat ons zijne dood verkonden.
Komt, gedoopt in zijne dood,
en door Hem verlost van zonden,
komt, vernieuwt nu zijn verbond
met het hart en met de mond.

2
Neemt en eet, gij eet zijn brood!
Jezus Christus werd gegeven
voor de zondaar in de dood.
Neemt en drinkt, gij drinkt ten leven!
Ja, Hij gaf zich in de dood,
in de bitt're zondaarsdood.

3
Laat wie zich met toeverzicht,
Jezus, in uw heil verblijden,
eeuwig wand'len in uw licht,
eeuwig aan uw dienst zich wijden!
Dat hun hart, van hoogmoed vrij,
vol van uwe ootmoed zij.

4
Help de ziel, die raad'loos schreit,
nauw'lijks op uw heil durft wachten,
help haar, Heer der heerlijkheid,
geef haar zwak vertrouwen krachten!
Die bedrukt van verre staan,
neemt Gij met ontferming aan.

5
Jezus Christus' Midd'laarsdood
wordt de wereld door verkondigd!
Jezus' dood, die ons hoe snood,
hoe ontaard, bij God ontzondigt.
Zondaars, zwaar met schuld belaan,
neemt zijn heil gelovig aan!

6
Tot de hoge hemel dringt
ons gezang met blijde klanken,
waar, van engelen omringd,
alle zaligen Hem danken,
zingen hun halleluja
van zijn liefd' op Golgotha.

<- Gezang 251 | Gezang 252 | Gezang 253 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet