Gezang 247

1
Wij danken U, barmhartig God en Vader,
dat G' uit gena ons en ons kroost te gader,
om 't bloed uws Zoons al onze schuld vergaaft,
ons door uw Geest hebt tot uw Kerk doen komen,
als leden van een lichaam aangenomen,
en door de doop dit heil onwrikbaar staaft.

2
Och, dat uw naam, o eind'loos goede Vader,
o Zoon, o Geest, o enig God te gader,
door hen en ons altijd verheerlijkt word',
opdat ons hart U dankbaar eer bewijze,
U blijde roem', U rust'loos loov' en prijze,
totdat de tijd in d' eeuwigheid zich stort.

<- Gezang 246 | Gezang 247 | Gezang 248 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet