Gezang 246

1
Zie op ons neer naar uw barmhartigheid,
verkwik ons hart naar uw beloften, Vader!
Wij treden met dit dierbaar kroost U nader,
door blij geloof aan uwe trouw geleid.

2
Uw trouw heeft ons, o God, altijd behoed,
uw Woord, uw Geest ons als een schild beveiligd.
Dies worden onze kind'ren U geheiligd:
neem Gij hen aan en vorm hun teer gemoed!

3
Laat, liefd'rijk God, bij uw genademerk,
bij 't water, dat hun hoofden zal besproeien,
op hen uw Geest als levend water vloeien,
verzegel hen als leden van uw Kerk!

<- Gezang 245 | Gezang 246 | Gezang 247 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet