Psalmen

<- Gezang 244 | Gezang 245 | Gezang 246 ->

Gezang 245

1
God en Vader, neem dit kroost
vriend'lijk aan uit d' ouderarmen.
Gij, o bron van heil en troost,
toon de kind'ren uw erbarmen!
Mogen z' al hun levensdagen
't zegel van uw kind'ren dragen!

2
Heiland, Gij wilt door uw bloed
ook hen reinigen van zonden!
Stort hun zegen in 't gemoed,
door de doop aan U verbonden!
Leer hen bidden, leer hen strijden,
U geheel hun leven wijden.

3
Heil'ge Geest, wil vroeg en spa
hen verlichten en versterken,
dat zij door uw heilgena
vruchtbaar zijn in goede werken!
Doe z' als Christus' echte leden
delen in zijn zaligheden.


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document