Gezang 245

1
God en Vader, neem dit kroost
vriend'lijk aan uit d' ouderarmen.
Gij, o bron van heil en troost,
toon de kind'ren uw erbarmen!
Mogen z' al hun levensdagen
't zegel van uw kind'ren dragen!

2
Heiland, Gij wilt door uw bloed
ook hen reinigen van zonden!
Stort hun zegen in 't gemoed,
door de doop aan U verbonden!
Leer hen bidden, leer hen strijden,
U geheel hun leven wijden.

3
Heil'ge Geest, wil vroeg en spa
hen verlichten en versterken,
dat zij door uw heilgena
vruchtbaar zijn in goede werken!
Doe z' als Christus' echte leden
delen in zijn zaligheden.

<- Gezang 244 | Gezang 245 | Gezang 246 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet