Gezang 234:3

3
Ik ben stof, dit sterf'lijk vlees
zal tot stof eens wederkeren;
maar gelijk Hij zelf verrees,
wekt ook mij de stem des Heren;
en in 't rijk der heerlijkheid
blijft een woonstee mij bereid.

<- Gezang 233 | Gezang 234 | Gezang 235 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet