Gezang 233

1
Die mijns harten vrede zijt
en de enig ware ruste,
reine bron van klare lusten,
zuiv're zon van zaligheid!
Laat mij willen en niet willen,
wat Gij wilt en niet en wilt,
blijde gaande door het stille
leven, in uw vree verstild.
Buiten U is niets dan strijd,
niets dan moeiten, niets dan zorgen.
Laat mij in uw vreugd geborgen
blijven tot in eeuwigheid.

EEUWIG LEVEN:

<- Gezang 232 | Gezang 233 | Gezang 234 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet