Gezang 232

1
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

2
O, doe genaad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten,
mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind!

3
En blijft m' ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!

<- Gezang 231 | Gezang 232 | Gezang 233 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet