Gezang 231

1
Aan de deur van 's harten woning
klopt des hemels Bruidegom:
"Op, ontwaakt, de nacht is om.
Buiten wacht uw Heer en Koning:
kom mijn bruid, die ik bemin,
doe mij open, laat mij in!"

2
Christus, van zo ver gekomen,
wist, hoe Hij u vinden zou.
Geef u over aan zijn trouw;
klopt Hij nog, verwin uw schromen.
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,
Hij zoekt bij u in te gaan.

3
Aan de deur der wereldtijden
klopt nog eens de Bruidegom:
"Op, ontwaakt, de nacht is om!
Nu de zon, de langverbeide,
rijzen gaat, schort op uw kleed,
maakt u voor de dag gereed!"

<- Gezang 230 | Gezang 231 | Gezang 232 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet