Gezang 228

1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2
Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3
Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.

6
Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

<- Gezang 227 | Gezang 228 | Gezang 229 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet