Gezang 225:2

2
Vertrouwend op uw gunst zou ik, o Heer, betreden
de weg des heils en toch miskennen uw gebod?
Ootmoedig nijgend bij uw goedertierenheden,
maar nimmer buigen voor uw heil'ge wet, o God?

<- Gezang 224 | Gezang 225 | Gezang 226 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet