Gezang 216

1
Heil'ge Jezus, mij ten leven,
ter heiligmaking mij gegeven,
hoe heerlijk zijt G' in heiligheid!
Hemels voorbeeld, al de luister
van eng'lenheiligheid wordt duister
bij 't licht van uwe heiligheid.
O Gij, zo onbesmet,
Gij zijt mijn hoofd en wet!
Heil'ge Jezus,
o heilig mij,
dat ik als Gij
in hart en wandel heilig zij!

2
's Vaders wil was boven allen,
o Jezus, steeds uw welgevallen,
Gij zweegt voor Hem op alles stil.
Och, mocht al mijn levensdagen,
wat Hem behaagt ook mij behagen,
mijn wil zich voegen naar zijn wil!
Dat ik met al mijn lust
in zijne wil berust'.
Hoor mijn zuchten,
o heilig mij,
dat ik als Gij
in alles onderworpen zij!

3
Heil'ge Jezus, vorm mijn leden,
mijn krachten en begeerlijkheden,
dat aan mij alles U gelijk':
't oog in 't zien, de voet in 't wand'len,
dat in mijn denken, spreken, hand'len,
in alles uwe beelt'nis blijk'.
Hervorm vooral, volmaak
mijn hart naar uwe smaak!
Heil'ge Jezus,
o heilig mij,
dat ik als Gij
in U volmaakt en heilig zij!

<- Gezang 215 | Gezang 216 | Gezang 217 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet