Gezang 215

1
Laat ons saam met Jezus wand'len,
volgen wij de Heiland na
in ons denken, spreken, hand'len,
waar de reis ook henen ga.
Laat ons moedig voorwaarts streven,
voer' ook 't pad door een woestijn,
reeds op aarde hemels zijn,
door 't geloof in liefde leven.
Trouwe Herder, blijf ons bij!
Waar Gij voorgaat, volgen wij.

2
Laat ons saam met Jezus sterven,
in wiens dood ons leven is,
die ons, zondaars, doet verwerven
vrijspraak en behoudenis.
Doden wij in ons het kwade,
sterven wij der zonde af,
dan voert ons de weg naar 't graf
tot de troon van Gods genade:
wie in 't sterfuur, Heer, U beidt,
sterft niet meer in eeuwigheid!

3
Laat ons saam met Jezus leven,
dien het graf niet houden kon,
die tot Levensvorst verheven,
al de macht des doods verwon.
Zijt G' ons Hoofd, dan zijn w' uw leden,
dan, met U ook opgestaan,
lacht ons 't nieuwe leven aan,
Heer, dat w' in uw dienst besteden.
Leef in ons, dan leven wij
overwinnaars, zoals Gij!

<- Gezang 214 | Gezang 215 | Gezang 216 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet