Gezang 214

1
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

2
Woon met uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
en trek ons met de koorden
van uwe zondaarsmin!

3
Ach, licht ons met uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!

4
Vervul met uwe zegen
onz' armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!

5
Ach, neem ons in uw hoede,
Gij, onverwinb're Held,
en weer des satans woede
en 's werelds boos geweld!

6
Ach, blijf ons met uw trouwe
nabij, Heer, groot en goed,
op wie ons harte bouwe
met onbezweken moed!

<- Gezang 213 | Gezang 214 | Gezang 215 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet