Gezang 210:3

3
Zalig zij, die zijn zachtmoedig,
't aardrijk zal hun erfdeel zijn,
daar een liefde, overvloedig,
nooit voor God vergeefs zal zijn.
Heer, gedenk ons, zie ons aan,
nu G' uw Rijk zijt ingegaan.

<- Gezang 209 | Gezang 210 | Gezang 211 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet