Gezang 209

1
Zalig zijn de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen,
want zij zullen het aardrijk beërven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters,
want zij zullen Gods kinderen
genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden
om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk
der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden
en vervolgen,
en liegende alle kwaad tegen
u spreken om mijnentwil.
Verblijdt en verheugt u,
want uw loon is groot in de hemelen,
want alzo hebben zij vervolgd de
profeten, die voor u geweest zijn.
Ere zij de Vader en de Zoon,
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
amen.

<- Gezang 208 | Gezang 209 | Gezang 210 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet